Angående nya regler för RUT-avdraget från 2016

Efter att jag blivit uppmärksammad på de ändrade reglerna för RUT-avdraget så har jag gjort ändringar efter detta. Det som gäller är att man inte får använda inkomsten från arbetskostnaden till att täcka företagets utgifter. Det kan vara material, bil, program, reklam, tele, post o.s.v. Allt detta måste jag täcka med hjälp av inkomst från annat än arbetskostnad. För att täcka denna kostnad tar jag 30 kr/h som ej arbetskostnad. Samt för abonnemang så tar jag 20 kr fastpris för ej arbetskostnad.

Jag hoppas att detta kommer täcka dessa utgifter och att jag i fortsättningen kan hålla bra priser mot mina kunder.

Hälsningar Tommy Mendys